Horní Lideč
oficiální stránky obce

Svatováclavské oslavy v Horní Lidči

25.09.2017

Čtvrtek 28. září je Dnem české státnosti, svátkem patrona České republiky svatého Václava a zároveň významným dnem pro Horní Lideč a její občany. Svatý Václav je totiž patronem této obce i zdejšího kostela.

 

 

Již ve středeční podvečer (27. září 2017) se občané mohou zapojit do programu svatováclavských oslav. Od šesté hodiny večerní, za zvuku všech zvonů, které budou bít po dobu patnácti minut, zazní svatováclavské nešpory v místním kostele. Obřad bude pokračovat modlitbou za národ a nakonec slavnostně zazní hymna České Republiky.

Ve čtvrtek, v den státního svátku (28. Září 2017), proběhnou v kostele svatého Václava v Horní Lidči dvě bohoslužby. Ranní mše svatá začne o půl osmé. Slavnostní bohoslužba, v půl jedenácté, bude obětována za farníky obce a přítomné poutníky. Těšit se můžete na účast krojovaných dětí i dospělých, kteří tuto mši svatou zahájí průvodem do kostela za doprovodu Dechové hudby Lidečanka. Oslavy tento den vyvrcholí svátostným požehnáním v půl třetí odpoledne.

Tak jako obvykle, i letošní svatováclavskou pouť doprovodí kolotoče, střelnice a stánky s různým zbožím. Kolotoče se v Horní Lidči, především k radosti dětí, zdrží až do neděle 1. října 2017.

V rámci svatováclavských oslav je také připravena pouťová zábava, kterou pořádají hasiči z Horní Lidče. V sobotu 30. září se od dvacáté hodiny večerní můžete těšit na skupiny Skotský střik a Traverza. Zábava se uskuteční v místním „kačabaru". Srdečně zve SHD Horní Lideč.    

 

 
Kostel svatého Václava v Horní Lidči
Svatý Václav
Program svatováclavských oslav 2017
 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač