Horní Lideč
oficiální stránky obce

Historická data obce

Rok

 

Historická událost v obci Horní Lideč

1261

První historická zmínka o obci.

1521

Majitelem Lidče je pan Vilém z Víckova, který sídlil v Petrovské Lhotě (dnes Francova Lhota). Ten ji prodává panu Mikuláši ze Zástřizl.

1522

Ves znovu prodána panu Filipovi z Víckova.

1526

Majitelem Lidče je Tristan Franc z Háje. Bydlel ve Lhotách, po něm byla později nazvána ves Francova Lhota.

1573

Ves Horní Lideč koupil pan Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan.

1601

Ves Horní Lideč koupil dědic Zdeňka Říčanského Kavky - Jan Říčanský Kavka.

1605-1606

Surové vpády Bočkajovými.

1659

Horní Lideč připadla Evě Fogáčové z Gymeše, provdané za hraběte z Erdödy. Ves tak byla opět v maďarských rukou.

1663

Nájezdy Turků a Tatarů.

1683

Horní Lideč přepadena a vypálena povstalci Tököliho.

9. 3. 1707

Do Horní Lidče a Lidečka vpadl Ondřej Vajda s oddílem čítajícím asi tisíc kuruců (kuruc - maďarsky povstalec). Obě obce byly vypleněny.

1907

Ves byla odkoupena od hraběnky Rakoczyové svobodnými pány bratry Antonínem a Ignácem Bohumírovými z Walldorfu.

1923

Bohumír Antonín postoupil svou polovinu Bohumíru Ignácovi.

1939

Obec Horní Lideč přechází z panství Brumovského do panství Hošťálkovského.

1788

Zřízena nouzová obecní škola, bez úředního schválení.

1825

Založena jednotřídní škola, dřevěná, v prostorách nynější pošty.

1862

Založena nábytkářská továrna jako pobočka vsetínské továrny na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva firmy Jakub a Josef Kohn.

1865

V obci byl zřízen poštovní úřad.

1866

Za prusko-rakouské války prošla Horní Lidčí část pruského vojska, aniž způsobila škody.

1873

Zřízena samostatná škola, místnost 6 m dlouhá a 4 m široká. Učilo se zde přes 100 dětí.

1874

V obci byla postavena socha Matky milosrdenství.

1876-1877

Byla postavena nová škola, zděná budova (v místech, kde stoji v současné době kostel) za 12 000 zlatých.

1879

Je povoleno vyučování ve dvou třídách.

1882

Vyhořela továrna na výrobu nábytku firmy Jakub a Josef Kohn. Činnost továrny byla zastavena. Několik let trvaly likvidační práce. Po továrně nezůstalo nic. Obec byla vržena ve svém vývoji o celá desetiletí zpět. Místo výdělků nastalo živoření, prodej menších hospodářství, stěhování do Ameriky.

1890

Je založena školní kronika.

1906

Budova obecné školy je rozšířena přístavbou. Zrušeno mýto, které se vybíralo při silnici na Vsetín - dnešní křižovatka ve středu obce.

1918

Dopravě železniční byl předán betonový most, který se stavěl celou válku (1914 - 1918).

15. 6. 1919

Uskutečnily se obecní volby podle nového volebního řádu do obcí.

16. 2. 1921

Bylo provedeno sčítání lidu, napočteno 538 osob (253 mužů, 285 žen).

1922

Na podzim tohoto roku je vyměřena trať pro dráhu Vsetín - Bylnice.

1924

Je zahájena stavba železniční dráhy Horní Lideč - Bylnice.

1924

Je založena obecní knihovna. Byla umístěna v obecní kanceláři (obec vynakládala ročně na provoz knihovny částku 500 korun, což byl téměř dvojnásobný obnos tehdy stanovený zákonem). Koncem roku 1925 měla knihovna 63 knih.

1925

Pod „Dílem" byl otevřen kamenný lom. Byl postaven nový betonový most u pošty.

31. 12. 1925

Je založena kronika obce. Prvním kronikářem se stal Jan Evangelista Trávníček, řídící učitel. Materiál byl sbírán dle ústního vyprávění a dle dostupných pramenů.

1926

V prosinci tohoto roku byl na tehdejším Poštovním úřadě zřízen telefon.

21. 12. 1928

Rozjel se první vlak na trati Vsetín - Bylnice.

7. 9. 1929

Na památku tisícího výročí smrti sv. Václava rozhodla se obec postavit Jubilejní kapličku. Stavba pokračovala rychle, zhruba byla hotová 28. 9. 1929.

1960

Obec Horní Lideč přešla z okresu Valašské Klobouky do okresu Vsetín.

1966

Je zahájena výstavba nové základní školy.

1968

Základní škola s kapacitou 18 tříd otevřena.

1974

Otevřena zvláštní/praktická  škola v obci.

 
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač